1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Espoon Eläkekotisäätiö 
Y-tunnus: 0101260-1
Postiosoite: Kotkapolku 2, 02620 Espoo 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Irene Valo
Puhelin: 09 2510 0304
Sähköposti: toiminnanjohtaja@eeks.fi

3. Rekisterin nimi
Yritys / Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi
 • analysointi ja tilastointi
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi sekä suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen perusteella luotujen profiilien avulla
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimi
 • kieli ja kansallisuus
 • yhteystiedot: sähköposti, puhelinnumero, postiosoite
 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat tiedot
 • Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:
 • rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot
 • rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot
 • maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot
 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien mahdolliset puheluiden taltioinnit
 • palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot
 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • markkinointitoimenpiteet ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. Tietoja saadaan myös verkkokaupan tai muiden sähköisten palveluiden välityksellä. Tällöin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä.
Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettavat tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on henkilötietojen käsittelyyn liittyvien tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.
Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen. Voit myös pyytää sinusta tallennettuja tietoja tarkistettavaksesi tai vaatia niiden poistamista tai korjaamista. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä meihin.

Tietosuojaselosteen päivittäminen
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä, tietosuojaperiaatteidemme päivittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Muutokset ovat voimassa, kun ne on julkaistu.

Yrityksen evästekäytäntö
Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen yritysten evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle ja keräävät tietoja siitä, miten käyttäjät käyttävät sivustoamme. Evästeet eivät ole haitallisia, eivätkä ne vaikuta tietokoneen, tiedostojen tai internetin käyttöön.
Evästeiden avulla kehitämme palveluitamme ja verkkosivuamme, analysoimme sivustomme käyttöä sekä saamme tarvittavia tietoja markkinoinnin kohdentamiseen. Sivuston seurantaan ja yrityksen markkinointitoimenpiteisiin tarvittavia tietoja kerätään esimerkiksi Google Analytics, Google AdWords ja Facebook -evästeillä. Ne keräävät tietoja mm. käyttäjien iästä ja sijainnista, päätelaitteesta ja kiinnostuksen kohteista sekä yleisesti sivuston käyttäjämääristä ja suosituista sisällöistä. Evästeitä käytetään lisäksi mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa.
Näiden tietojen avulla tavoitamme ja voimme tarjota parempaa palvelua ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksemme palveluista ja toiminnasta. Yksittäisiä henkilöitä analytiikan joukosta on mahdotonta selvittää.

Evästeiden käytön estäminen
Evästeiden käytön voit estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa joihinkin sivun toimintoihin. Emme takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli tällaisten evästeiden käyttö sivustolla estetään.

Lisätietoja Googlen evästekäytännöistä: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi
Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Lisätietoja evästeistä yleisesti: https://www.aboutcookies.org
Selaimeen asennettava lisäosa, jolla Google Analytics -palvelun evästeet voi estää: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/