Vastuullinen palveluntuottaja

Espoon Eläkekotisäätiö vastaa toimialansa mukaisesti asukkaittemme terveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja edistämisestä asiakkaidensa koko elinkaaren ajan. Vastaamme siitä, että asukkaamme saavat palvelut toivotulla tavalla oikeaan aikaan ja tasapuolisesti. Säätiön tavoitteena on toimia laadukkaana palveluiden järjestäjänä ja hyvänä suomalaisena työnantajana, joka vaikuttaa yhteiskunnallisesti ikäihmisten hyvinvointiin. Säätiön slogan on ” Ihminen Ihmiselle”. Tämä korostaa toimintamme suomalaista ydintä, valinnanvapautta, yksilöllisyyttä yhteisöllisessä asumisessa ja palveluiden laatua.

Espoon Eläkekotisäätiön tehtävänä on olla laadukas ikäihmisten palveluasuntoja ja hoivaa tarjoava yhteisö, jossa asukas on keskiössä.

Espoon Eläkekotisäätiö tunnetaan luotettavana, kotimaisena, yhteiskunnallisena vastuullisena ja voittoa tavoittelemattomana palveluiden tuottajana. Säätiön vahvistaa tulevaisuudessa omaleimaista ihmisläheistä toimintaa ikäihmisten auttamiseksi. Säätiö kulkee ikäihmisten rinnalla vaikuttaen heidän hyvään elämäänsä koko elinkaaren. Palvelutalomme on oikea valinta kodiksesi.

Arvopohja, jolle koko toimintamme rakentuu, on ihmisarvo. Jokaisella asukkaalla on oikeus tulla kuulluksi ja organisoimme sekä toteutamme toimintaamme asukkaan tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Kunnioitamme heidän tahtoaan, itsemääräämisoikeuttaan ja valinnanvapauttaan. Asukkaat ovat aktiivisia toimijoita ja oman elämänsä asiantuntijoita sekä toiminnassamme tasa-arvoisia kumppaneita yhdessä omaisten kanssa.

Asukas tai asiakas on palvelutoimintamme kaiken lähtökohta. Haluamme, että palvelumme koetaan luotettavina, ammattitaitoisina, vuorovaikutteisina, empaattisina. Sen vuoksi palvelumme toteutetaan miellyttävässä palveluympäristössä. Parannamme palveluitamme asiakkaiden odotusten ja toiveiden mukaisesti ottaen omaiset mukaan suunnitteluun. Toimintamme lähtee asiakkaittemme tarpeiden tunnistamisesta. Palveluketjun tule toimia saumattomasti.